Salgsbetingelser og personvern

 1. Arrangør

  TFS AS, heretter kalt arrangøren, Vei 309-1, 9170 Longyearbyen, er arrangør av reisen med ansvar som nærmere spesifisert

 2. Påmelding

  Påmelding skal skje skriftlig direkte til arrangøren gjennom arrangørens sine nettsider og bookingside. En bestilling er bekreftet når du har mottatt skriftlig bekreftelse. Fra da av gjelder reiseavtalen mellom partene. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Som bestiller plikter du også å tilse at navn på alle dokumenter er korrekt i henhold til pass for alle reisende i ditt følge. Du vil også være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer. Dersom bestillingen endres etter at bekreftelse er utsendt belastes endringen med et gebyr på kr 300,-.

 3. Betaling

  Betaling må skje med kredittkort. Beløpet betales i sin helhet ved påmelding og bestilling gjennom TFS sine bookingsider.

 4. Avbestilling fra kunden

  Avbestilling må skje skriftlig (per brev eller epost). Avhengig av når vi mottar avbestillingen refunderer vi reisens pris minus nedenstående prosentandel til dekning av våre tap i forbindelse med avbestillingen:
  – Før 60 dager før avreise: 5%
  – 60 – 42 dager før avreise: 30%
  41 – 28 dager før avreise: 60%
  – 27 – 14 dager før avreise: 90%
  – 14 dager eller senere før avreise: 100%

 5. Ansvar

  TFS AS er ansvarlig turoperatør. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller tap, skader eller kostnader som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Vi forbeholder oss også retten til, med tanke på deltakernes sikkerhet og komfort, å justere turprogrammet underveis. Endringer kan også gjøres for å assistere andre turfolk, grupper eller strandete personer. Gjensidig assistanse er sedvane i polare strøk og må ansees som en del av turen så lenge hovedinnholdet av turen ikke kan regnes som vesentlig redusert på grunn av hendelsen.De krevende arbeidsforholdene i Arktis kan føre til forsinkelser for skip og fly. Is, tåke og andre værforhold fører til vanskelige forsyningsforhold, begrensede servicemuligheter og ingen lokale offentlige transportmidler. Turdeltakerne må være forberedt på mulige justeringer i programmet, men arrangøren søker å gjennomføre reisene nær det som er beskrevet. Arrangøren forbeholder seg retten til å benytte andre lokasjoner og overnattingssteder enn oppgitt i programmet.

 6. Kundens plikter

  Kunden må rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren. TFS AS forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre turdeltakerne.

 7. Prisendringer

  Det tas forbehold om at turprisene kan endres uten varsel. Etter bekreftet påmelding kan turens pris kun endres frem til 20 dager før avreise som følge av uanmeldte endringer i offentlige avgifter, og skatter, eller transport-kostnader. Om slik prisøkning utgjør mer enn 10% av reisens pris gir det kunden rett til avbestilling med full refusjon

 8. Avlysning

  Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse frem til avgangsdato som følge av force majeure eller andre liknende omstendigheter som ligger utenfor arrangørens kontroll og umuliggjør reisens gjennomføring. Arrangøren forbeholder seg også retten til å kansellere avganger der minimumsantallet, beskrevet på hver tur, ikke er innfridd. Skulle en kansellering forekomme, begrenser refusjonen seg opp til det beløp som er innbetalt fra kunden til arrangøren. Flybilletter eller andre tjenester bestilt andre steder, dekkes ikke av TFS AS.

 9. Reklamasjon og krav

  En begivenhet som kan gi grunnlag for problemer, innsigelser eller krav må umiddelbart gis beskjed om til TFS AS personell.
  Videre nå krav eller innsigelser gis i skiftelig form til TFS AS:

  a) Innen 30 dager etter at hendelsen oppstod. Feil i denne forbindelse kan innebære at hendelsen ikke kan bli undersøkt eller endret, og at dette kan virke inn på Deres rettigheter.
  b) Hvis ikke annet er innbefattet i gjeldende lov, er Deres krav foreldet dersom rettssak ikke er startet innen 2 (to) år etter at turen opphørte.

  Om kunden mener arrangørens /reisebyråets avsluttende svar er urimelig, kan han innen fire uker bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for selskapsreiser, Postboks 2924 Solli, 0230 Oslo.

 10. Jurisdiksjon og rettslig behandling

  Billett betingelsen i denne kontrakt er underlagt norsk lov.Kjøperen aksepterer Oslo Byrett som Verneting. Ethvert søksmål mot arrangør skal reguleres etter norsk rett.

 11. Forsikring

  Arrangøren er ansvarsforsikret gjennom Gjensidige Forsikring. Vi har videre stilt garanti overfor Sysselmannen på Svalbard for kostnader knyttet til rednings-oppdrag. Kunden må ha vanlig reiseforsikring for å delta på reisen. Mange har helårs reiseforsikring separat eller som del av en større forsikringsordning.

 12. Personvern

  For å kunne behandle din reservasjon og kvalitetssikre leveransen har TFS behov for en del basisinformasjon. Dette gjelder for eksempel navn, adresse, mobiltelefon, epostadresse, eventuelle spesielle behov / diettbehov, allergier, etc. Vi tar alle forholdsregler for å sikre at slike opplysninger ikke skal kunne misbrukes. Likevel må vi om nødvendig gi informasjonen videre til andre under-leverandører som er involvert i dine reiseplaner. Dette gjelder for eksempel skip, hoteller, transportselskaper etc. Informasjonen kan også bli gitt til kredittselskaper og offentlige myndigheter som toll / immigrasjon dersom dette er påkrevet. Vi vil aldri gi denne type informasjon til personer eller selskap som ikke er direkte ansvarlig for del(er) av din reise. Dette gjelder spesielt sensitiv informasjon som du gir til oss, slik som detaljer om eventuelle funksjonshemninger, spesiell diett eller religiøse behov. Dersom du ikke samtykker i at vi formidler slik informasjon, forbeholder vi oss retten til å måtte avvise din bestilling. Vær oppmerksom på at dersom du foretar din bestilling hos en av våre agenter/reisebyrå, er det agentens personvernsrutiner som vil være gjeldende. TFS er ikke ansvarlig for personvern i andre selskaper.Hvis du ønsker å få en kopi av den personlige informasjonen vi har registrert om deg, er du velkommen til å ta kontakt.

  TFS kan i noen tilfeller også være interessert i å kontakte deg via post, e-post og / eller telefon, sms, med nyheter, informasjon, reisetilbud og evt. markedsundersøkelser. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet for slike formål ber vi deg melde fra til: post@toppturfestivalen.no

  Postadresse
  TFS AS 
  Postboks 469
  9171 Longyearbyen 
  Norge

 13. Generelt

  Å samle inn personopplysninger i Norge er i hovedsak regulert av personopplysningsloven. Også andre rettskilder, som regnskapsloven, gir retningslinjer for hvordan slike opplysninger skal behandles.TFS er opptatt av å beskytte alle personopplysninger gitt av kundene våre. Vi har derfor utformet følgende retningslinjer av respekt for kundens ønske om privatliv, og for å sikre at vi overholder personopplysningsloven og andre relevante lover og regler.

  Databehandler – TFS

  TFS er ansvarlig for all innsamling og behandling av kundenes personopplysninger. Daglig Leder har ansvar for å påse at dette håndtereres korrekt.

  Formål

  Personopplysninger brukes for kundeadministrasjon, fakturering og markedsføring, og for at TFS skal kunne levere de produktene og tjenesten kundene har bestilt.
  I tillegg bruker vi informasjon om hvordan besøkende navigerer på nettsidene våre for å måle interessen for de ulike områdene, og generelt forbedre nettsidene.

  Lovgrunnlag

  TFS behandler personopplysninger for å utføre våre forpliktelser og ivareta sikkerheten til kundene våre i tråd med personopplysningsloven.

  Type personopplysninger

  TFS samler følgende personopplysninger om kundene våre: Personalia (navn, tittel, fødselsdato, nasjonalitet, språk og kjønn), kontaktinformasjon (adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse), booking- og reiseinformasjon, allergier, passinformasjon og pårørendeinformasjon.

  Hvor TFS samler data fra

  TFS samler informasjon om våre brukere gjennom tilsagn fra bruker, IP-adresser og cookies.

  Kundeprofiler

  Kundeprofiler består av informasjon TFS har samlet fra kunden, som navn, kontaktinformasjon, hvilke tjenester som er benyttet og tidligere kjøp. Kundeprofilene brukes for å ivareta kundeforholdet, forenkle bookingen for kunder som kommer igjen og som grunnlag for produktutvikling.

  TFS sletter kundeprofiler når disse ikke har vært aktive på 10 år. Kunden regnes som inaktiv når vedkommende ikke har gjort noen bestillinger eller kjøp på 10 år, eller har takket nei til å motta markedsinformasjon. Kunder som ønsker sine profiler slettet på et tidligere tidspunkt, er velkomne til å kontakte TFS.

  Spørreundersøkelse etter reisen

  I etterkant av reisen kan alle kunder få tilsendt et online evalueringsskjema som kan gi oss muligheten til å forbedre kundeopplevelsen. Det er frivillig å fylle ut skjemaet, og alle svar blir registrert anonymt. Undersøkelsen administreres av en tredjepart som ikke kan bruke kunders kontaktinformasjon til annet enn det spesifikke oppdraget.

  Bruk av Internett og IP-adresser

  Internettbrukere etterlater seg elektroniske spor som viser hvilke sider de har besøkt. På TFS sine nettsider logger serveren automatisk besøkendes IP-adresser. En IP-adresse er et unikt nummer som automatisk tildeles datamaskinen når man bruker Internett. TFS bruker ikke disse opplysningene for å identifisere enkeltpersoner, men for å registrere hvor mye tid som er brukt inne på nettsidene våre.

  Cookies

  En cookie er en beskjed som sendes fra en webserver til datamaskinen der den lagres på harddisken. De aller fleste nettsider bruker slike cookies. TFS bruker cookies for å spore og lagre hva de besøkende på våre sider er interesserte i, for igjen å kunne tilby dem mer skreddersydde opplevelser når de kommer tilbake.

  Cookies kan forbedre og forenkle brukeropplevelsen gjennom lagring av preferanser og passord, hjelper med å estimere antall besøkende på nettsidene og finne ut hvilke områder som er mest populære og får mest trafikk.

  Nettbrukere kan stille inn sine nettleserpreferanser til å avvise alle cookies, men dette kan forsinke eller stoppe tilgang til deler av nettsidene. TFS bruker cookies som ikke inneholder personlig informasjon som kan identifisere enkeltpersoner.

  – Utveksling av informasjon med tredjeparter
  TFS deler informasjon som gjelder kundens reiseplaner, med tredjeparter som flyselskap, skip, hotell og transportselskap. Opplysninger kan også bli gitt til tredjeparter for kredittsjekk, til myndigheter eller som pålagt av loven. Kundeinformasjon vil aldri bli gitt videre til enkeltpersoner eller selskaper som ikke er direkte ansvarlig for deler av kundens reise.

  Beskyttelse av data

  TFS tar en rekke forholdsregler for å sikre innhentede personopplysninger. TFS har adekvate fysiske, elektroniske og driftsprosedyrer som skal forhindre uautorisert adgang, holde opplysningene korrekte og sikre at de brukes slik de skal.

  Kundens rettigheter

  TFS registrerte kunder har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret på dem. Ved å kontakte oss vil vi gi ut denne informasjonen så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

  Registrerte kunder kan også endre eller oppdatere ulike personopplysninger gjennom Min konto i vår bookingløsning. De kan også kontakte oss med spørsmål om å korrigere, supplere eller slette opplysninger som ikke er korrekte.

  TFS kan bruke epostadresser gitt ved registrering eller annet for periodevis utsendelse av nyhetsbrev om nye arrangementer, spesialtilbud, tjenester eller andre nyheter. På forespørsel vil vi fjerne brukere fra databasen, eller la de reservere seg fra å stå på fremtidige epostlister for nyhetsbrev. Kunder som mottar slike eposthenvendelser de ikke ønsker å motta igjen, kan kontakte post@toppturfestivalen.no 

 14. Trykkfeil

  Det tas forbehold om trykkfeil på TFS sine hjemmesider og Facebook sider.